Phù vân quyện với phù vân
Trong xanh mây nối miền gần miền xa
Tỏ con tâm thức thật thà
Biết ơn Thiên chúa đậm đà sắc mây.

Phù vân mỗi sớm đủ đầy
Bồng bềnh con tạo thơ ngây nỗi niềm
Khiến cho tan biến vạn niên
Hoá thành hiện tại của miền yêu thương.

Phù vân quá đỗi diệu thường
Bao nhiêu lo lắng đã nhường tín dâng
Mây cao đâu chỉ chín tầng
Trời cao muôn trượng ân thân ngắm nhìn.

Phù vân xu lẻ đồng tiền
Bàn tay con nắm chung chiêng cuộc đời
Âu là giữa phút đầy vơi
Không xu dính túi lại khơi nụ cười.

Phù vân hiện thực trời tươi
Là trong sáng lắm phận người phù vân
Phù vân mà chẳng phù vân
Cội Lòng thương xót diệu chân Chúa Trời.

Hồn Biển, Gíao xứ Mông Triệu, Sài Gòn.