Ơn Thánh Chúa ban ngậm mật thơ
Ướp vào thực tại giữa trời mơ
Những ngày hoang hoải bơ vơ ấy
Kiên vững bền tâm trọn Ý thơ.

Ngậm tiếng tịnh hơi một khúc ca
Con tim ngân nhịp sức truyền xa
Thiên cung chín cõi say hoa nắng
Tiếng Chúa ngân thương những diệu ca.

Đắng cay ngậm chút nở lòng ra
Giọt khổ bi thương kết nụ hoa
Mấy độ ươm thơ còn ủ lấy
Yêu thương Mắt Chúa vẫn nhìn mà.

Ngậm những tư tương những nghĩ suy
Mẹ rơi huyết lệ lúc sầu bi
Thơ hồn tân khổ vương trên mắt
Trút giọt thơ yêu buổi loạn ly.

Ngậm chốn linh hồn tiếng tạ ơn
Cung lòng thư thái chẳng thua hơn
Tin vui muôn thuở Cha nâng đỡ
Sương thắm lời dâng bóng thái sơn.

Hồn Biển, chiều 20/9/2017, lên tầu ngược ra Quy Nhơn,
họp mặt 105 Năm Hàn Mặc Tử.
Cảm hoạ theo thi phẩm của nữ sỹ Kim Hải
qua thi phẩm “Chậm Thôi”