Lúc này gió đang thổi lá đang rơi
Cái chạm khẽ cho một lần biến đổi
Giây tương tác gió lá như cùng hội
Tâm hồn ai cũng vừa vút đỉnh khơi.

Lúc này ngọn cỏ xanh vào luân vũ
Hướng sinh tồn muốn lộng bước phiêu du
Thân nhún nhảy theo nhịp gió vi vu
Say đắm lắm mặc vệ đường bụi bặm.

Lúc này nước lặng mắt ngó chân mây
Soi chốn cũ những lối đường nhẹ bổng
Bỡ ngỡ trường đời biển cứ ngút đầy
Trời lộc biếc ta từng tung không lộng

Lúc này chú ong đang chăm hút nhuỵ
Vườn hoa xinh bên lưng óng mật vàng
Trăm cánh bướm cũng chia phần tinh tuý
Có con người đang mộng giấc thênh thang

Lúc này, lúc này, chính là lúc này
Mắt Thiên Chúa đang ngắm nhìn vạn vật
Ngài thổi hơi vào em bé cơ hàn
Mọi Ân lộc nhịp tim hồng máu thắm.