Cơn mưa chiều rầm rập lùa gió lạnh
Mắt đổi thay nghịch hướng oải hồn ai
Bĩ cực lắm thinh không xám tầng ngà
Cơn huỷ diệt chờ chực cửa ban mai

Xuân chưa qua nết mai vàng dập xoá
Muốn hận thù hay về xây tình bạn
Phỉnh phờ nào phả hồng hương đôi má
Ấp ủ nào ngấm ngắt dưới làn da?

Cơn mưa qua phố lòng trầm mặc quá
Gọi linh hồn thoát xác hãy quay về
Muốn ngủ yên một trận hết xông pha
Bóng cuộc đời xiêu đổ với sơn hà.

Tiễn bố mẹ già nua chuyến tầu xa
Về quê trời qua tỉ năm băng lạnh
Đón con nhé con còn nơi viễn xứ
Ngóng Chúa Trời là Cha của nhà ta.

Hoài cảm cùng nhà thơ Vương Anh Đào trong thi phẩm "Chiều lạnh" qua cơn mưa chiều Sài gòn bất chợt mùng năm tết Đinh dậu 2017