Cộng vào em cà phê anh giọt nhảy
Cộng vào em hoa anh sao run rẩy
Cộng vào em tứ thơ yêu điên dại
Cộng vào em áo lính hoá mây mềm.

Cộng vào anh em chảy tràn suối mộng
Cộng vào anh em được bay trời lộng
Cộng vào anh em ôm trăng đồng vọng
Cộng vào anh em phơi tóc bên thềm

Cộng hai ta lũ con chơi số tổng
Cộng hai ta lũ bạn mắt ngó nghiêng
Cộng hai ta mẹ cha cười an hưởng
Cộng hai ta đất nước mãi tuyệt vời

Trong
Tình yêu
Chỉ biết cộng
Không trừ.

Tặng anh Trần Khuyến và các anh chị trong thi viện.