Em xuân em gánh xuân đi
Miệng xuân hoa nở mùa chi rỡ ràng
Gánh xuân kĩu kịt mai vàng
Giọt xuân lóng lánh mi hàng thật xinh
Thúng xuân ngũ sắc lung linh
Thời xuân từ lúc bình minh nhú hồng.

Hồng hoang thai nghén mặn nồng
Hồn em thượng đế nôi bồng diệu thương
Xuân thì xanh ngát đồng vườn
Mầm vươn nụ đất dường hương địa đàng
Xuân em ủ chín vũ hoàn
Chín vầng dương đỏ chín ngàn lúa thơm

Chúa xuân ngự giữa xuân thì
Gánh xuân em gánh bước đi với Ngài.

Hồn biển, 1/1/2017, cùng bước với xuân thì trong Nhịp Thời Gian của Thi Hoàng, thivien.net