Cội lòng Thiên Chúa Ba Ngôi
Tình sâu thăm thẳm sinh sôi loài người
Chúa Cha sáng thế tuyệt vời
Trao tay phụng sự con người ấu thơ
Từ đây thân xác điện thờ
Thành ngôi nhà tạm Cha chờ đoàn con.

Ba Ngôi nhất thể lòng son
Chương trình cứu thế sống còn thế nhân.
Ngàn năm đóng dấu hồng ân
Giêsu nhập thể gian trần hiến thân
Ngắm đi giọt nước trong ngần
Tan vào biển mặn ân cần mối duyên.

Thực chân sự sống uyên nguyên
Mầm yêu triển nở tinh tuyền Mắt Cha
Tự do con mới được “là”
Đứng ngôi nhân vị thiết tha ý Trời
Là cao phẩm, giá tuyệt vời
Tổ tiên đánh mất bạc đời kiêu căng.

Được ơn viên mãn vĩnh hằng
Chuộc bằng giá máu Ngôi Hai giáng trần
Hôm nay thửa ruộng lúa cân
Tìm viên ngọc quý trân châu Nước Trời
Tin Vui chiếu giãi ngời ngời
Ba Ngôi mời gọi đời đời hiệp thông.

22/7/2017, “Nếu bạn thấy tình yêu, bạn sẽ thấy Chúa Ba Ngôi”.
Thánh Augustinô