“Sau khi ông Gioan bị bắt giam,
Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa,
Người nói: Thời kỳ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần rồi.
Anh em phải sám hối và tin vào Tin mừng”.
(Mc 1,14-15).

Bước cõi vĩnh hằng bước thật xa
Luồn qua năm tháng thức hương hoa
Ngày xanh diệu vợi đêm màu đợi
Tranh tối ru hời một bóng sa.

Chợt mỉm cười vui ngọn gió qua
Muốn đưa mây trốn ánh dương tà
Chơi trò cút bắt hồn thơ thảo
Một cánh chim xa khuất mắt ta

Chốn vĩnh hằng kia đâu có xa
Thời gian ủ chín cõi lòng ta
Phục sinh thân xác con tim mới
Sống giữa vườn Thiêng triệu sắc hoa.

Chúa Nhật,18/12/2016 Hồn Biển-Cảm thức cùng nữ sỹ Bùi thị Nhài