Gánh hồn nhiên nở nụ hiền
Cửa sẵn sàng tâm hồn miền lấp lánh
Lẽ an nhiên đôi mắt thánh
Sống thực chân không ảo ảnh bến mê.

Gánh chiều vàng mắt tỉ tê
Tâm thu ấm lòng tràn trề ướt lệ
Nước cảm thông nước hiến lễ
Cứ chảy tuôn như kể lể chuyện đời.

Gánh Giêsu gió quẫy mời
Trao hương tình chiều sương rơi bóng đổ
Gánh tâm giao về bến đỗ
Dâng lên Ngài mọi nỗi khổ tha hương.

Gánh áo cơm rũ bụi đường
Sao no lòng mấy dặm trường vất vả
Đói co ro mắt khôn tả
Miền Thánh Thể là biển cả dưỡng nuôi.

Gánh tội đời thuở giấc nôi
Ba mươi ba năm đoạn hồi Cứu độ
Miền tự do một thách đố
Phẩm giá này tinh luyện giữa Tin Mừng.

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt.11, 28-30)Mùa Vọng 2016