Hạt cát cân đo tấc li nặng nhẹ
Khối đá tượng hình biết đâu nhỏ bé
Mây bay thanh cao giọt nhỏ lại gần
Gió thổi khơi tràn rì rào se sẽ.

Thiên Chúa lòng son vợi vời nụ hé
Giữa ánh trăng đêm cát màu rất trẻ
Ngửa lá phơi sương mật óng ân tình
Trời khuya thanh khiết vàng ánh huyền linh.

Hồn chớm nhịp yêu hương kinh sóng sánh
Đùn đẩy tần ngần ửng thẹn trao duyên
Vơi với đất trời tương giao ngộ hạnh
Quần tụ đêm nay áo màu thiêng thánh.

Làm sao biệt phân ấm nồng tẻ lạnh
Ruột trong da ngoài trên cùng đôi cánh
Thiên Chúa tình yêu nhấc bổng thinh không
Hoàn vũ địa cầu cát này lấp lánh.

Mắt vỗ không gian ru giấc mộng lành
Sa mạc cát người mơ về Đất hứa
Cha thắp ngọn tim cho bùng sóng lửa
Hơi thở nguyện cầu nóng sốt nhịp nhanh.

Hồn cát đêm nay ươm màu phó thác
Ỉ ôi tấc lòng Thiên Chúa yêu thương
Chạnh xót Cha ơi, chiến tranh bội bạc
Thù trong hận ngoài cát nhuốm tang thương.

Cát con dâng Cha, Giêsu khổ giá
Cát con vịn tình Đức Nữ Trinh Vương
Cát con dâng Cha tấm thân tàn tạ
Ủ ấm Cha ơi, cát đời cô quạnh.

Đêm Chúa Nhật 20/8/2017