Tâm mắt Ngài dẫn lại về dòng xưa
Hậu Giang xuôi còn lắng điều muốn nói
Con nhớ Cha, đường đời ai đã mỏi
Con nhớ Cha, tâm thức chẳng thãi thừa

Hậu Giang vẫn trôi vọng tiếng thác tràn
Những âm ba thượng nguồn ngày tháng
Vang bóng một thời gió lay tản mạn
Những ấu thơ này vẫn mãi chưa tan.

Sáng nhà thờ Cái Vồn bước lanh canh
Mặc lúa thu vàng ngả đầu vào vụ
Mặc nắng gắt trên cao chê bóng rũ
Sải bước nhanh trong đôi mắt tinh anh.

Bình Minh, Chợ Bà khi hoá nên thơ
Biển nhập nhoà khiến lòng trong đã mặn
Cụm lục bình chảy trôi cùng năm tháng
Sống cội nguồn hương nức những chiều mơ.

Cảm hoạ cùng nhà thơ Ng. Mai qua thi phẩm "Trà Bồng"