“Chồn có hang, chim trời có tổ,
Con Người không có chỗ ngả đầu”
(Lc 9, 57-58)

Lệ ai rưng rức đêm đông
Vùi lòng vào bóng thở dài chốn sương
Lưng oằn áo não bên giường
Mắt tìm bắc đẩu hỏi đường Bê-Lem
Đêm nay Thiên Chúa phàm hèn
Bóng chờn chập bóng nằm hè cửa chiên.

Đợi ai ai đợi ngoài hiên
Hắt vào bóng đổ nỗi niềm Giáng sinh
Giáng sinh hiu hắt Giáng sinh
Đêm nay tối quá sao tinh lạnh lùng
Trời cao đen thẳm vô cùng
Chụm tay nhóm lửa thơ trùng dậy men.

Gió đùa nhẹ tiếng ca khen
Nhạc lòng trỗi dậy âm chen vọng chờ
Thiên thần đợi nhịp cánh thơ
Tim reo tiếng "Chúa" bất ngờ mắt ai
Cửa lòng rộng mở đón Ngài
Ngự nhà con nhé! Đêm nay Giáng trần.

Con thân ngoại đạo gian truân
Thì thầm to nhỏ phân vân với Người
Thiên duyên cứu cánh đời tươi
Khơi lòng tin tưởng nụ cười Chúa thơ.

Xin gởi về cô giáo Thi Hoàng và cả nhà chút ấm áp Noel Ninh Bình.
Mùa Giáng Sinh 2016