Quả là vậy mộng mơ ươm khao khát
Quãng đường đời đừng để lòng muối nhạt
Hạ thu đông tặng trời xuân bát ngát
Biết tàn phai được đổi mới tâm hồn.

Quả là thế hạnh ngộ giữa niềm tin
Ta con người một gia đình nhân loại
Sớm xum vầy giữa cội tình Thiên Chúa.

Thương tặng Thi Hoàng.