Hoa mùa xuân không riêng người thích
Hoa mùa thu đâu khiếp hoa xuân
Bốn mùa mưa gió thầm nhuần
Trúc thông tươi tốt chẳng phân mùa nào

tửu tận tình do tại