01/10/2022 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất đề
失題

Tác giả: Chu Tộ - 周祚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 11:31

 

Nguyên tác

莫道春花獨照人,
秋花未必怯勝春。
四時風雨沒時節,
共保松筠根底塵。

Phiên âm

Mạc đạo xuân hoa độc chiếu nhân,
Thu hoa vị tất khiếp thăng xuân.
Tứ thì phong vũ một thì tiết,
Cộng bảo tùng quân[1] căn để trần.

Dịch nghĩa

Đừng nói hoa mùa xuân độc quyền làm người yêu thích,
Hoa mùa thu chưa chắc đã chịu lép vế.
Chính mưa gió trong cả năm, chứ không phải riêng một mùa nào
Đã bảo vệ thông và trúc sống mạnh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa mùa xuân không riêng người thích
Hoa mùa thu đâu khiếp hoa xuân
Bốn mùa mưa gió thầm nhuần
Trúc thông tươi tốt chẳng phân mùa nào
[1] Quân có nghĩa là cật tre già, trong bài ngụ ý là cây trúc. Tùng quân là cây thông và cây trúc, tượng trưng người ngay thẳng. Hai câu cuối ngụ ý, bảo vệ người ngay thẳng không phải là việc tạm thời mà phài là bất cứ lúc nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Tộ » Thất đề