Gặp em dưới bóng trời xanh
Cái ngày, tôi chẳng mặc manh áo nào
Em thì chẳng mặc đồ bơi
Cuối vườn em đứng đó phơi thân người
Ngắt hoa hồng cánh mỏng tơi
Bảo rằng: “Không chắc rằng tôi sẽ chờ
Còn một vé nước nóng hơ”

Em không muốn, tôi chạm bờ vai em
Tôi không cần hỏi chi thêm
Tốt hơn nhiều để cho em niệm tình

Gặp em dưới bóng trời xanh
Cái ngày, tôi chẳng mặc manh áo nào
Em chờ tôi thấy vui sao

Biết em đang muốn kiểm tra tôi mà
Em nhìn cháy bỏng, đỏ ra
Nói rằng: “Thôi, đó chỉ là say mê”
Em làm tôi thấy hơi “quê”
Tôi thầm mong được vỗ về trên da

Tôi không chạm, em đâu mà
Tôi không hỏi thế nghĩa là muốn chi
Tốt hơn thà cứ vậy đi

Tôi ra đi dưới trời xanh
Cái ngày, tôi chẳng mặc manh áo nào
Em ra khơi sóng dạt dào
Một người chơi đã qua bao gốc dừa

Ở đâu em đã yêu chưa?
Ở đâu em thấy cho vừa lòng hơn?
Ở đâu em ngủ đêm buông
Khi em nay đã không còn bên tôi?

Em làm hụt hẫng tôi rồi
Tôi không chạm chỉ vậy thôi em à