thịt che xương
và họ đặt vào đấy
tâm trí và
đôi khi một linh hồn
và đàn bà đập
những chiếc bình vào tường
và đàn ống uống quá
nhiều
và chẳng có ai tìm thấy
người đó
nhưng cứ tiếp tục
kiếm tìm
họ bò ngang ngửa
trên giường
thịt che phủ
xương và
thịt tìm kiếm
những gì nhiều hơn là
thịt.

chẳng có cơ hội
nào cả:
chúng ta đều mắc bẫy
của một số phận
duy nhất.
chẳng có ai có thể tìm ra
người đó.
các thùng rác thành phố đầy
các bãi phế thải đầy
các trại điên đầy
các bệnh viên đầy
các nghĩa địa đầy.

chẳng còn gì khác là
đầy.