‘Họ tự thiêu chỉ để lên Thiên giới'
                                    -Madame Nhu


can đảm tự nhiên là điều tốt
còn động cơ đều đáng rủa nguyền
và nếu anh nói họ đã tập luyện
để không cảm thấy đau,
thì lấy gì bảo đảm cho họ?
chẳng nhẽ rằng không còn có thể
chết đi cho một ai khác?

hỡi những kẻ phức tạp hoài nghi
những kẻ chùn chân và
đưa ra những lời giải thích,
tôi đã thấy đóa hồng nhung bừng cháy
và việc làm này còn ý nghĩa nhiều hơn.