Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi estrange vào 05/04/2008 11:13

Bluebird

there's a bluebird in my heart that
wants to get out
but I'm too tough for him,
I say, stay in there, I'm not going
to let anybody see
you.

there's a bluebird in my heart that
wants to get out
but I pur whiskey on him and inhale
cigarette smoke
and the whores and the bartenders
and the grocery clerks
never know that
he's
in there.

there's a bluebird in my heart that
wants to get out
but I'm too tough for him,
I say,
stay down, do you want to mess
me up?
you want to screw up the
works?
you want to blow my book sales in
Europe?

there's a bluebird in my heart that
wants to get out
but I'm too clever, I only let him out
at night sometimes
when everybody's asleep.
I say, I know that you're there,
so don't be
sad.
then I put him back,
but he's singing a little
in there, I haven't quite let him
die
and we sleep together like
that
with our
secret pact
and it's nice enough to
make a man
weep, but I don't
weep, do
you?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

có một con chim xanh trong tim tôi
nó muốn ra ngoài
nhưng tôi cứng rắn với nó,
tôi bảo, ở nguyên đó, tao không thể
cho ai thấy
mày.
có một con chim xanh trong tim tôi
nó muốn ra ngoài
nhưng tôi đổ whisky lên nó và hít
khói thuốc lá
và gái điểm và người phục vụ quán bar
và người bán hàng tạp hóa
chẳng thể nào biết

ở đó.
có một con chim xanh trong tim tôi
nó muốn ra ngoài
nhưng tôi cứng rắn với nó,
tôi bảo,
nằm yên, mày muốn làm tao
rắc rối?
mày muốn làm hỏng
tác phẩm?
mày muốn phá hoại doanh số sách của tao ở

châu Âu?
có một con chim xanh trong tim tôi
nó muốn ra ngoài
nhưng tôi rất khôn ngoan, tôi chỉ đế nó ra ngoài
thỉnh thoảng vào đêm
khi mọi người đều ngủ
tôi bảo, tao biết mày ở đó
nên chớ có
buồn.
rồi tôi kéo nó trở lại
nhưng nó đang hát gì đó
ở ngoài kia,
tôi vẫn chưa để nó
chết
và chúng tôi ngủ cùng nhau như
thế
với bản hợp đồng bí mật
của chúng tôi
mọi thứ đều dễ chịu
tới mức khiến một người muốn
khóc
nhưng tôi không
khóc
còn bạn thì
sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Huy Cường

có một con chim nhỏ trong lòng tôi
muốn thoát ra
nhưng tôi quá rắn với nó,
tôi bảo, ở im đó, tao sẽ không
để ai thấy
mày.
có một con chim nhỏ trong lòng tôi
muốn thoát ra
nhưng tôi dốc whiskey lên nó và
rít
khói thuốc
và đám gái điếm và pha chế rượu
và đám bán hàng
chẳng biết rằng

ở đó.
có một con chim nhỏ trong lòng tôi
muốn thoát ra
nhưng tôi quá rắn với nó,
tôi bảo,
đậu xuống, mày muốn phá tao à?
muốn làm hỏng việc?
muốn phá bĩnh vụ bán sách ở châu Âu?
có một con chim nhỏ trong lòng tôi
muốn thoát ra
nhưng tôi quá khôn, tôi chỉ cho nó ra
đôi lúc vào ban đêm
khi mọi người ngủ.
tôi bảo, tao biết mày ở đó,
nên đừng
buồn.
rồi tôi nhốt nó lại,
nhưng nó hót chút ít
trong đó, tôi không để nó
chết hẳn
và chúng tôi ngủ cùng như
thế
với thoả thuận
ngầm
dễ thương đủ để
làm đàn ông
gạt nước mắt, nhưng tôi không
khóc, anh thì
sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời