Sông Hương hát khúc Nam Bình ai oán
Huyền Trân công chúa nơi đâu
Trong lăng mộ thời vàng son dấu bặt
Hồn phiêu du, lai láng, u sầu

Một dòng trôi đôi bờ ly biệt
Sen tĩnh tâm chìm đắm đáy hồ sâu
Ngũ Phụng lầu say tự ngàn năm trước
Anh tỉnh rồi núi Ngự biết về đâu?


11/1967

Nguồn: Tạp chí Sông Hương, số 195, 7-2004