Gửi lại Huế gói nửa thời thương nhớ
Dòng sông Hương chở vội dấu về đâu?
Tôi tìm mãi, vớt được hồn núi Ngự
Đứng chơ vơ, chếch bóng bên lầu

Loay hoay mãi, cuộc tình đáy nước
Vớt ánh vàng, trăng khuyết treo nghiêng
Trường Tiền gánh cố đô dài ẩm thực
Theo mưa về Vỹ Dạ ghé thăm em


Nguồn: Tạp chí Sông Hương, số 195, 7-2004