34.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 16/03/2015 01:56 bởi tôn tiền tử
Cao Thị Vạn Giả tên thật là Cao Thị Ngọc Ân, sinh ngày 15-2-1941 tại Tân Khánh, Bình Dương, đã theo học các trường Đông Tây, Trường Sơn, Cửu Long. Đã cộng tác với các báo Dân chủ, Mai, Phụ nữ ngàn khơi.