Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 11:05

Tặng nhà thơ Hoài Khanh

Mênh mang chiều chảy về đâu
Ngày run bóng xế bên cầu lá rơi
Cánh chim khuất nẻo xa rồi
Người mang theo cả ngậm ngùi trời mây
Gió về đâu, lạnh bến đầy
Bèo trôi lờ lững
                         đêm ngày nước xuôi
Tim đau từ thuở yêu người
Hồn đau mấy thuở...
                         môi cười mà đau

Mang đi xa mãi về đâu
Chiều nay nắng nhạt
                         bên cầu mình tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]