Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:17

Gió mơ màng
              Nắng phân vân
Trên đồi ai hát
              Mùa xuân xa người
Nhạt nhoà vui
              nước mắt rơi
Bao giờ em?
Nắng trên đồi
                 Mùa Xuân...


Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001