02/12/2022 17:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng trên đồi

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:17

 

Gió mơ màng
              Nắng phân vân
Trên đồi ai hát
              Mùa xuân xa người
Nhạt nhoà vui
              nước mắt rơi
Bao giờ em?
Nắng trên đồi
                 Mùa Xuân...
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Nắng trên đồi