12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2021 21:23

失牛

牛尚牛兮童尚童,
童牛背向各西東。
纖塵不隔何霄壤,
曠劫來今枉自懵。

 

Thất ngưu

Ngưu thượng ngưu hề đồng thượng đồng,
Đồng ngưu bối hướng các tây đông.
Tiêm trần bất cách hà tiêu nhưỡng,
Khoáng kiếp lai kim uổng tự mông.


Nguyên chú: “Bạch ngưu tại tây diện tây, đồng tử tại đông diện đông” 白牛在西面西,童子在東面東 (Trâu ở phía tây, mặt hướng về tây; mục đồng ở phía đông, mặt hướng về đông.)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Chú, trâu, này chú nọ trâu
Chú, trâu hai ngả hai đầu đông tây
Bụi hồng cách một rèm mây
Thiên thu lơ láo những ngày lang thang


Nguồn: Tranh chăn trâu, Trúc Thiên, NXB Hồng Đức, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trâu vẫn trâu ờ đồng vẫn đồng
Đồng trâu đôi ngả hướng tây đông
Bụi trần đâu tách rời trời đất
muôn kiếp tới nay uổng tự mông.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời