22/10/2021 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất ngưu
失牛

Tác giả: Cự Triệt thiền sư - 巨徹禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2021 21:23

 

Nguyên tác

牛尚牛兮童尚童,
童牛背向各西東。
纖塵不隔何霄壤,
曠劫來今枉自懵。

Phiên âm

Ngưu thượng ngưu hề đồng thượng đồng,
Đồng ngưu bối hướng các tây đông.
Tiêm trần bất cách hà tiêu nhưỡng,
Khoáng kiếp lai kim uổng tự mông.

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Chú, trâu, này chú nọ trâu
Chú, trâu hai ngả hai đầu đông tây
Bụi hồng cách một rèm mây
Thiên thu lơ láo những ngày lang thang
Nguyên chú: “Bạch ngưu tại tây diện tây, đồng tử tại đông diện đông” 白牛在西面西,童子在東面東 (Trâu ở phía tây, mặt hướng về tây; mục đồng ở phía đông, mặt hướng về đông.)
Nguồn: Tranh chăn trâu, Trúc Thiên, NXB Hồng Đức, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cự Triệt thiền sư » Thất ngưu