Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (10 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 09/04/2022 10:24 bởi tôn tiền tử
Cả Ngô không rõ tên thật, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thời Pháp chiếm đóng. Ông tham gia phong trào yêu nước ở địa phương, bị địch bắt giam tại chùa Khánh Vân (ngoại thành Nam Định) cùng Đỗ Huy Liêu 杜輝寮 (1845-1891) và nhiều sĩ phu yêu nước khác. Tác phẩm có hai bài Ngục trung cảm tác, Quá Nam môn cảm khái.