Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 14:01, số lượt xem: 113

Anh vẫn ngồi ngắm trời ngắm sao đêm
gọn từng đêm trong lòng nhớ tới em
ngồi ngóng về miền xa góc trời đó
để lòng nhớ lòng thương gom đừng quên

Anh vẫn gom từng lời để thương em
trạm thời gian dòng thơ lạnh lùng đêm
ngồi tô dệt bao mùa chờ anh đó
để ngày gặp anh thấy cõi lòng em

Anh vẫn mong vẫn gọi thầm tên em
ghi từng trạm thời gian đã bao lần
thấy lá thu rơi rụng mấy mùa đã
ngồi ngắm ánh trăng tà lạnh lùng tâm

Anh vẫn xin giấc mơ trong khi nằm
cho rõ nét rõ hình hình bóng em
phòng ngủ lạnh chăn buồn từng đêm xuống
lòng anh buồn thầm nhớ nhớ tới em

10:00 đêm 18.05.2015
đêm nay lòng nhớ cầu giấc mơ có em