Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2017 10:32, số lượt xem: 168

Nào thấy lòng đêm nay
anh ngồi thơ thẩn vơi
ngó áng mây trôi đó
hồn anh theo mây trời

Nào thấy ánh trăng
như gửi lời hỏi thăm
như từng hạt rơi xuống
đưa cơn buồn nhớ em

Nào anh ngồi thầm tên
ánh trăng đã xế rèm
anh vẫn ngồi ngắm đó
sao lòng mãi nhớ em

Nào anh ngồi qua đêm
nghe từng tiếng trong tim
thì thào đưa tiếng gọi
xa vòi vọi buồn thêm

08:00 đêm 12.04.2015
nôn nao trong lòng đêm nhớ tới người