Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 12:37, số lượt xem: 155

Trời đã vẽ cơn buồn dài thời gian
Tô từng nét bão mưa phủ ngập đường
Chợt choàng đêm cơn sầu trong lòng đó
Biết sao nói với em lúc xa đường

Trời vẫn còn đổ mãi phủ ngập sương
Lạnh lùng đêm ngồi khoe cơn gió buồn
Chợt trong lòng nhớ ai mà không ngủ
Chợt nhớ thương đêm về sao lòng yên

Chợt nhớ thương tới em khi xa đường
Chợt nhớ em đêm nào thấy buồn thêm
Vắng vắng nhau mấy năm cách trở đó
Chợt choàng nhớ đêm nào vẫn cầu xin

Chợt nhớ thương trong lòng vẫn có em
Khi đêm xa ngày ngóng có ai đền
Khi lạnh lùng bão mưa cơn bệnh đó
Vẫn ngồi ghi ngồi xếp dòng thơ đêm

09:00 đêm 20.10.2015
đêm nay thơ thẩn ngồi xếp dòng
thơ đêm thêm buồn