Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 11:01, số lượt xem: 131

Bóng thời gian dài mãi trong cõi đêm
Trong lòng người hồn người mịt mù đen
Bóng đêm xuống tiếng lòng gọi ai đó
Như xa nhau cách trở cuối trời bên

Bóng đêm xuống như lòng gọi tới em
Mà phảng phất trong tâm thấy từng đêm
Đêm đến rồi lòng anh thơ thẩn ngóng
Hai năm rồi vẫn thương vẫn yêu em

Bóng đêm về lòng hứa chờ ngóng em
Trạm thời gian mình bên bên nhau đêm
Trò chuyện dài qua dòng thơ đêm ấy
Như trong lòng như thấy thương em thêm

Bóng đêm gọi chỉ có một mình em
Văng vẳng tiếng trong tim bao lời thương
Bóng đêm nào cũng như bóng đêm ấy
Bóng đêm gọi từng đêm vẫn mình em

09:30 đêm 01.10.2015
tiếng thì thầm trong đêm trong lòng chỉ có em