Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 20:19, số lượt xem: 76

Tiếng lòng gọi ai đêm
Tiếng là trôi ngoài thềm
Ngồi ngó từng mùa đó
Sầu sầu vắng qua đêm

Tiếng lòng nhắc nhủ anh
Từng đêm trước khi nằm
Đừng quên gọi nhau nhé
Khẽ khẽ trong lòng đêm

Tiếng lòng gọi tới em
Từng đêm nhớ nhớ thêm
Dù xa nhau bên đó
Đừng để cho lòng quên

Tiếng lòng gửi ánh trăng
Đêm nay ánh trăng vàng
Nhả hạt khắp miền đó
Cầu trăng đưa tới nàng

08.00 đêm 02.12.2016
đêm đến lòng gợn nhớ tới em