Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 19:54, số lượt xem: 76

Mùa đông đã đón mời
Tặng đêm lạnh giá ơi
Cảnh hoang vu đêm vắng
Sương đổ lạnh tim người

Mùa đông hàng năm tới
Năm nay sớm chẳng mời
Cỏ cây than thở đứng
Trắng xoá phủ sương rơi

Mùa đông chẳng tin ai
Lòng thêm lạnh ngóng hoài
Chẳng ai qua đường ngõ
Vắng bóng thời gian dài

Mùa đông này ngóng ai
Nghe tiếng tim gọi hoài
Đông này lòng quá nhớ
Sao gặp gỡ em ơi

10:55 đêm 10.07.2013
đêm đông bên Úc mình anh