Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2017 13:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 26/04/2017 07:35, số lượt xem: 239

Bến sông nào vẫn vắng vắng thời gian
Ngồi lặng ngóng chiều hôm đêm buông màn
Thơ thẩn bước lang thang quay về đó
Thì thào môi cơn nhớ nhớ tới em

Anh vẫn đến bờ sông ngó đò ngang
Lặng lặng ngồi ngồi ngó ngó bên đàng
Ngó từng chuyến đò sang hai năm ấy
Mà chẳng thấy đò nào bóng em sang

Biết bao giờ anh mới được gặp em
Bến sông nào cũng hoang cả thời gian
Anh vẫn chờ vẫn ngóng từng chuyến ấy
Ngóng đến tháng đến ngày anh gặp em

Nhiều đêm xuống anh ngồi ngó bến hoang
Lòng như thấy bóng em bên đò sang
Thơ thẩn lòng thầm tên bờ môi gọi
Giảm cơn sầu cơn vơi khi nhớ em

08:30 đêm 29.11.2015
ngồi ngó bến sông vắng thầm tên người