Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2017 18:23, số lượt xem: 138

Anh vẫn gọn thời gian trên nét ghi
Ghi từng cơn bão mưa phủ đường đi
Ghi từng trạm lận đận canh dài sống
Ghi từng đêm mênh mông cảnh buồn khuya

Anh vẫn gom từng trạm lời gửi đi
Đêm vẫn nghe vẫn thấy tiếng lòng khuya
Đã hai năm trôi dài trong cánh mộng
Gom từng lời trong lòng đủ cay chua

Vẫn gọn lời đôi mình khi xa nhau
Vẫn gom lòng gom tim chia buồn sầu
Vẫn ngồi ngóng mong nhau chiều đêm đã
Vẫn một lòng một dạ mình bên nhau

Vẫn hai người hai bóng chung tim nhau
Vẫn gọn lời yêu thương chẳng phai màu
Vẫn bên lòng bên nhau lo âu đó
Vẫn gọn một lời yêu trong tim nhau

10:30 đêm 27.02.2016
anh vẫn nhớ gọn bóng em