Trong nhà có ma đi lại.
Trên đầu tiếng bước chân vang.
Bóng đen trên tầng áp mái.
Trong nhà ma xó lang thang.

Hiện diện rất không đúng lúc,
Quấy quả mọi việc, mọi nơi.
Khẽ khàng luồn vào chăn đệm,
Kéo khăn phủ bàn ăn rơi.

Chẳng chịu chùi chân trước cửa,
Chạy theo gió lốc vào nhà.
Và phất phơ cùng mành sáo,
Bay tận trần nhà không tha.

Kẻ nghịch ngợm là ai nhỉ,
Ai phân thân, hay bóng ma,
Ồ khách trọ nhà ta đấy
Mùa hè đến nghỉ phép mà.

Ta đã rộng lòng cho mượn,
Nhà ta suốt kỳ nghỉ rồi.
Dông tháng bảy và không khí
Cùng thuê nhà ta nghỉ chơi.

Tháng bảy khắp nơi chưng diện,
Lông bồ công anh, ngưu bàng,
Tháng bảy qua cửa sổ mở,
Khắp nơi trò chuyện oang oang.

Thảo nguyên không cần chải chuốt,
Đẫm hương cỏ và cây gia,
Mùi thì là, mùi rau củ,
Không khí tháng bảy đồng ta.