Nghe nói ở New York
Trên góc phố Broadway và Đại lộ 26
Mỗi chiều mùa đông thường có một người
Đứng hỏi những ai qua lại không nhà
Có cần nghỉ đêm thì đưa về nghỉ tạm

Thế giới chẳng đổi thay gì vì việc đó
Quan hệ người với người cũng chẳng tốt gì hơn
Thế kỷ bóc lột này cũng không thể ngắn đi
Dẫu một vài người được thêm chỗ ngủ
Vẻn vẹn một đêm che thân khỏi gió
Và tuyết lạnh không rơi vào ai lại rơi xuống mặt đường

Dẫu một vài người được thêm chỗ ngủ
Vẻn vẹn một đêm che thân khỏi gió
Và tuyết lạnh không rơi vào ai lại rơi xuống mặt đường
Nhưng thế giới chẳng đổi thay gì vì việc đó
Quan hệ người với người cũng chẳng tốt gì
Và chẳng thể ngắn đi thế kỷ đầy bóc lột


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)