Anh tự hỏi ra đi hay ở lại
Ban nhạc còn mỗi bản để chơi thôi
Anh thấy em lìa xa mắt anh rồi
Em gái nhỏ, trơ vơ đầy e thẹn

Bài Valse cuối cho em như hò hẹn
Hai tâm hồn cô quạnh đến tìm nhau
Anh yêu em từ giây phút ban đầu
Bài Valse cuối cho em dài thêm mãi

Nhưng tình yêu đôi ta còn dâng mãi
Vui hay buồn ta cũng sẻ chia nhau
Khi lửa tình chết trong mắt em sâu
Tim anh vỡ khi lời em từ biệt

Bài Valse cuối cho em nhiều tha thiết
Hai con người cô độc đến với nhau
Anh yêu em tình mãi không phai màu
Bài Valse cuối ru hoài cho em mãi

Giờ đây anh không còn chi nói nữa
Có chăng là những giọt lệ sầu rơi
Và trong khi dàn nhạc vẫn đang chơi…
la la la la la la la la la.