"Không ai có thể bẻ gãy những chiếc cầu
đưa ta vào giấc ngủ, từ giấc ngủ đi tới những
giấc mơ, và từ những giấc mơ sẽ đi tới ngày
trường cửu"

Paul Eluard (Nhà thơ Pháp)


Trận bom vụt xé ngang trời
Cỏ gianh rực cháy, cây đồi tan hoang,
Bình tâm, em! Trước tro tàn
Trái tim vẫn đập đàng hoàng – là em!

Ba hồi bom trút cuồng điên,
Bốn lăm phút nữa, lại thêm ba hồi...
Tóc em, đất lấm như vùi,
Cứu thương, ánh mắt trong ngời, vẫn em!

Bên ngoài hoả ngục – là đêm,
Ta dồn sang cánh rừng yên, ngủ bù.
Từ trong lửa táp, bom mù,
Em ra, chớm lạnh rừng thu, gai mình...

Ngủ đi em, ngủ ngon lành,
Sức em trẻ lắm, còn dành ngày mai!
Trận bom gần sáng xa rồi,
Ngủ đi em, có anh ngồi thức ru...


Miền Tây Quảng Trị, 1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]