Em là loài hoa nở về đêm
Rung rinh từng nụ nhỏ thon mềm
Phơn phớt màu trăng soi bóng lá
Ngan ngát hương hoa rụng lối thềm
Khép bao cánh mỏng chờ đêm muộn
Toả chút hương thầm đợi bước êm
Ví phỏng ai người thương hương sắc
Chờ hoa tạng mặt thoả lòng em.