Lên lầu, ta ngắm hoa đậu biếc
Màu tím bâng khuâng của một thời
Loài hoa dung dị mà thân thiết
Pha cốc trà hoa ta uống chơi.

28.8.2021