Cây to khoẻ: đại tướng quân,
Hoa xinh yểu điệu muôn phần thanh tao.
Nuột nà một sắc trắng phau,
Hương hoa ngan ngát đọng vào thơ tôi.