Một bàn con, một tách trà,
Một đĩa bánh tráng và ta, một mình!
Bánh tráng dẻo gừng Tây Ninh,
Dẻo, mềm, thơm, ngọt... đậm tình xứ quê.

Hương thơm cùng bánh theo về,
Hạt mè be bé tỉ tê với gừng:
“Ta cùng góp vị hương chung,
Để miếng bánh tráng thơm lừng môi ai.”