Về miền quan họ Bắc Ninh,
Say món bánh khúc đậm tình đồng chiêm.
Thơm sao lá khúc làng Diềm,
Ướp hương để tấm bánh thêm đậm đà.

Mời anh mời chị nếm qua,
Thức quà thấm đượm tinh hoa đất trời.
Gạo quê thơm dẻo môi người,
Rau khúc xanh mát khung trời tuổi thơ.