Tôi về Hà Tĩnh quê mình,
Bánh ngào thơm dẻo đậm tình nước non.
Từng viên bột nếp vê tròn,
Mật thơm sóng sánh chon von mía ngàn.

Sợi gừng xắt nhuyễn đều trang,
Thấm hương đậm vị quê làng từ bao.
Chỉ đơn sơ bát bánh ngào,
Tình quê chan chứa dạt dào tim ai.