Chiều ba mươi cúng ông bà,
Có đĩa bánh ít nhà nhà thân quen.
Mở lớp lá gói ra liền,
Xinh xinh chiếc bánh thảo hiền xứ quê.

Đong đưa hương bánh theo về,
Chút hương dân dã vẫn mê mẩn lòng.
Bánh từ gạo nếp ruộng đồng,
Vỏ ngoài dẻo ngọt, nhân trong béo bùi.