Lá ngải rừng ướt hơi sương,
Dẻo mềm hạt nếp đồi nương Cao Bằng.
Bánh thơm từng ngón tay cầm,
Chút hương vị lạ thì thầm trên môi.

Thức bánh từ thuở xa xôi,
Ướp hương rừng núi, xanh lời cỏ cây.
Ngọt thơm chiếc bánh trên tay,
Tấm lòng mến khách người Tày gửi trao.