Muốn trở về xưa đi chợ tết
Vui bè vui bạn nhấp men say
Say cô thôn nữ tình chân thật
Hờ hững yếm đào tựa áng mây

Tíu tít gánh gồng xuân trảy hội
Làng trên xóm dưới tụ về đây
Hàng bày sóng sánh trăm nghìn vẻ
“Ma lực” lạ lùng ta ngắm say!

Trời hửng nắng đầy như rót mật
Người mua kẻ bán giọng xôn xao
Đỏ vàng xanh trắng màu hoa trái
Gà vịt thi nhau hớn hở chào

Đầu chợ ông đồ ngồi viết chữ
Lộc tài phơi phới, phúc dồi dào
Cành xuân em bán hồng tươi nụ
Ngơ ngẩn người mua - hai sắc đào…


Nguồn: Tác phẩm mới, số 10+11/2015, xuân Ất Mùi