Vẳng nghe tiếng “dô ta”
Nối nhịp qua đèo dốc
Kéo pháo vào, kéo ra
Rung rừng xa Tây Bắc

Vào chỉ huy chiến dịch
Nhớ lời Bác dặn dò
Chuyển đánh nhanh thành chắc
Đại tướng sáng tâm cơ

Thi gan cùng vực thẳm
Chẳng sợ đỉnh non cao
Sức người căng dây chão
Mồ hôi quyện máu đào

Dây đứt… như giông bão
“Voi” lao xuống ầm ầm
Lấy thân chèn bánh pháo
Chuyện thần kỳ Việt Nam!

Từ tầm cao sương khói
Ngạo nghễ pháo vươn nòng
Bọn giặc trong chảo lửa
Cả đất trời chuyển rung

Hiệp đồng cùng bộ binh
Đường hào xiết cổ giặc
Lá cờ đỏ phất lên
Pháo ta gầm sấm sét

Mò chôn thực dân Pháp
Điện Biên Phủ lẫy lừng
Có vai đồng chân sắt
Pháo binh ta anh hùng.


Nguồn: Hạnh phúc là gì (thơ), Bùi Minh Trí, NXB Giáo dục, 2006